Դիվանագիտական կադրերի պատրաստման դասընթաց

Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցում 2023-24 թթ. դասավանդվող առարկաները

 

Ամիս Դասընթաց
Սեպտեմբերի 11-22 Միջազգային հարաբերությունների ներածություն
   
Սեպտեմբերի 25 - հոկտեմբերի 6 Միջազգային իրավունք
   
 Հոկտեմբերի 9-20 Միջազգային քաղաքատնտեսություն
   
Հոկտեմբերի 23-27 Արտաքին քաղաքականության վերլուծություն
   
 Հոկտեմբերի 30 - նոյեմբերի 3 Անվտանգության հարցեր
   
Նոյեմբերի 6-10 Հակամարտությունների կառավարում և կարգավորում
   
Նոյեմբերի 13-24 Էներգետիկ քաղաքականություն
   
Նոյեմբերի 27- դեկտեմբերի 1  ԵՄ. գործընթացներ, ինստիտուտներ և քաղաքականություն
   
Դեկտեմբերի 4-8 ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
   
  Հունվարի 8-19  Միջազգային կազմակերպություններ
   
 Հունվարի 22-26  Հայաստանը և միջազգային կազմակերպությունները
   
Հունվարի 29 - փետրվարի 2 Դիվանագիտություն
   
 Փետրվարի 5-9  Տնտեսական դիվանագիտություն
   
 Փետրվարի 12-15 Հաղորդակցության հմտություններ
   
 Փետրվարի 19-23  Միջազգային բանակցությունների հմտություններ
   
Փետրվարի 26 - 29  Հյուպատոսական և դիվանագիտական իրավունք
   
 Մարտի 4-7 Հանրային դիվանագիտություն
   
 Մարտի 11-15  Դիվանագիտական էթիկետ և արարողակարգ
   
Մարտի 18-21  Քաղաքական վերլուծություն և դիվանագիտական գրագրություն
   
Մարտի 25-27 Գիտության դիվանագիտություն
   
 Ապրիլի 1-5 Հայաստանի հարաբերությունները հարևանների հետ
   
  Պրակտիկա

 

Դիվանագիտական դպրոցի հրատարակություններ